Totaalconcept

Om een optimale compostkwaliteit en champignonteelt te realiseren, is gedegen kennis nodig. Kennis die nu – dankzij Champignonsignalen – is samengebracht binnen één totaalconcept.

 

Via e-learning en toegang tot een online omgeving vindt een efficiënte kennisoverdracht plaats.

De online zelfstudiemodules zijn samengesteld op basis van het boek Champignonsignalen van champignonexpert Mark den Ouden. 

 

De e-learning in combinatie met het boek vormt het totaalpakket Champignonsignalen, maar beide elementen kunnen ook los van elkaar worden ingezet. Daarnaast is het mogelijk als aanvulling op het concept workshops en live trainingen van Mark den Ouden te volgen.

 

Kijk-denk-doe

De basis voor een optimale compostering zijn de grondstoffen. Het is dus belangrijk dat u die als teler goed kunt beoordelen. Daarnaast moet u een scherp oog hebben voor de teeltomstandigheden, die elke keer weer net even anders zijn. Het is de uitdaging om hier telkens op de juiste manier op te reageren. Alleen dan behaalt u een optimaal teeltresultaat.

 

De werkwijze ‘kijk-denk-doe’ vormt de basis van Champignonsignalen. Middels het boek en de e-learning leren composteerders en kwekers hun proces te optimaliseren door signalen uit de praktijk te kunnen zien, begrijpen en toepassen.

 

De kunst is niet te snel conclusies te trekken, maar steeds weer drie vragen te stellen: wat zie ik, hoe komt dit, wat doe ik?

 

De toegepaste didactiek van de e-learning – met praktische vragen en opdrachten – en het boek met vele praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat de deelnemer leert signalen uit de praktijk op te pakken en hier op de juiste manier actie in te ondernemen. 

 

Antenne voor signalen

Een goede teler moet altijd zijn antenne hebben uitstaan. Een antenne die de signalen opvangt die compost en champignons afgeven. Die signalen zijn er altijd, ongeacht de omstandigheden waarin de teelt plaatsvindt. Die zijn wereldwijd namelijk heel verschillend. Een goede antenne weet ieder signaal – hoe klein ook – op te vangen. Met Champignonsignalen ontwikkelt u deze antenne.